Heden ten dagen is de naam Geesink vooral bekent van de vuilniswagens. Op het gebied van groot materieel heeft de firma haar sporen ruimschoots verdiend. Ook ten aanzien van het kleiner materieel kan de firma bogen op belangrijke technische prestaties.
Dit kleinere materieel werd onder andere vooral ten behoeve van de arbeid van de individuele straatveger ontworpen en vervaardigd. Zo zijn er in de loop der jaren talrijke transportmiddelen geconstrueerd, waarmee de straatveger het door hem opgeveegde straatvuil gemakkelijk moest kunnen vervoeren. Dit diende te gebeuren zonder dat de wind papieren bladeren e.d. niet weer over de straat zou kunnen verspreiden. In de de jaren 30/40 van de 20e eeuw werd een voor die tijd modern tweewielig wagentje vervaardigt, waarbij zich de laadopening aan de duwboom zijde bevond en de afsluitklep aan de voorkant. Het laadbakje was geheel verend gemonteerd op een kogellageras met draadspaakwielen, welk voorzien waren van luchtbanden. Tussen de duwboom en het laadbakje had de straatveger, die met het wagentje moest werken een keurige opberggelegenheid voor boterhammen, jas, etc. Schop en bezem werden op verende beugels meegevoerd, welke zowel links als rechts terzijde van het bakje waren aangebracht.
Om de juiste ligging van het zwaartepunt, het lopen op kogellagers en luchtbanden, genoot dit wagentje onder de straatvegers een bijzondere populariteit.
Voor gemeenten waar de vuilnisophaaldienst het uniforme emmersysteem toepaste, ontwierp de firma een uitermate handig straatvegerswagentje. Hierin konden twee grote emmers gehangen worden. Deze emmers konden dan later eventueel in passerende vuilnisauto's worden geledigd, waardoor het langdurige transport naar een stortplaats voorkomen werd. De straatveger kon dus steeds in de wijk blijven. Bij het gebruik van dit wagentje was het ook mogelijk, zoals toen al in sommige gemeenten geschiedde, een systeem van wisselemmers toe te passen. Daarbij worden op bepaalde plaatsen in de gemeente emmers opgesteld. Naar een van deze plaatsen bracht de straatveger dan de beide volle emmers om ze daar te verwisselen voor ledige exemplaren. Ook dit wagentje was tweewielig en voorzien van kogellagers en luchtbanden en voorzien van een uitstekende vering. Voor gemeenten met uitgestrekte veegwijken of waar door ruime bebouwing of andere omstandigheden de straatveger tijdens zijn arbeid grote afstanden moest afleggen, heeft de firma speciale veegfietsen geconstrueerd. Het modernste type veegfiets had een kipbaar laadbakje met een inhoud van 400 liter, geheel uit licht metaal vervaardigd. De afsluitbare instortopening bevond zich aan de voorzijde. Voor het leegstorten van het laadbakje had deze de beschikking over een dubbel scharnierbare klep. De fietsen waren licht transportabele en handig vervoermiddelen, waarmee zonder veel tijdverlies ook naar het beltterrein kon worden gereden. In verscheidene gemeenten van ons land waren veegfietsen in gebruik, waarop tonnen geplaatst konden worden. Ook deze tonnen konden dan weer geleegd worden in een passerende vuilnisauto's. Een speciale remconstructie op de voorwielen maakte het mogelijk, dat de veegfiets, zodra men het stuur losliet in iedere stand geremd bleef staan. Door een lichte druk op het stuur werd de rem weer losgemaakt. De met straatvuil gevulde tonnen waren natuurlijk vrij zwaar. Het op- en afnemen van de tonnen zou dan ook stellig moeilijkheden veroorzaken, indien de ondersteuningsplaat niet omkantelbaar was geconstrueerd, zodat de tonnen niet opgetild hoefden te worden. Uit deze voorbeelden blijkt wel dat ook het kleinere materieel over dezelfde eigenschappen beschikte als het grotere. Tot in de finesse doordachte constructies en een volledige aanpassing aan de zeer speciale eisen, welke de reinigingsdiensten aan het materieel stelde.

001.jpg 002.jpg 004.jpg 003.jpg 005.jpg